Školní poradenské pracoviště

  • výchovná poradkyně a vedoucí ŠPP:
  • Mgr. Dagmar Štěpánová – konzultační hodiny – dle domluvy
  • metodička prevence:
  • PaedDr. Jana Šenkýřová – konzultační hodiny – dle domluvy
  • speciální pedagožka:
  • Mgr. Kateřina Sýkorová – konzultační hodiny – úterky 16.00 – 16:30

 

Školní preventivní strategie 2021-2026

Škol.poradenské pracoviště 2023-2024

Plán preventivních aktivit 2023-2024

Minimální preventivní program 2023-2024

Dodatek k MPP č.1

Poradenské centrum – PPP Brno

Linky pomoci