Return to Dokumenty

Formuláře

Dodatečný odklad školní docházky (Dodatečný odklad povinné školní docházky se realizuje v případě, že se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky v průběhu prvního pololetí projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce.)

Žádost o přestup žáka

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace – právnická osoba

Podání stížnosti, podnětu

Podání stížnosti – formulář

Odhlášení z kroužku