Přijímací řízení na střední školy

Odevzdání  přihlášek na osmiletá gymnázia do 1.3.2022.

Žáci se mohou hlásit na dvě školy.

Konání jednotné zkoušky – řádný termín: 19.4.2022, 20.4.2022.

Zápisové lístky obdrží zájemci na únorových třídních schůzkách.

Informace pro přijímání na SŠ a konzervatoře.