Přijímací řízení na střední školy

Odevzdání  přihlášek na osmiletá gymnázia do 1.3.2023.

Žáci se mohou hlásit na dvě školy.

Konání jednotné zkoušky – řádný termín: 17.4.2023, 18.4.2023.

Zápisové lístky obdrží zájemci na únorových třídních schůzkách.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ a konzervatoře