Return to Služby školy

Stravování

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ VÝDEJNĚ OBĚDŮ
Výdej jídel pro strávníky je realizován ve školní jídelně – výdejně v době od 12.15 hodin do 13.40 hodin. Aktuální jídelníček najdete na stránkách MŠ Opatovice zde.

Žáci jsou ke stravování řádně přihlášeni u vedoucí školní jídelny při MŠ Opatovice. Obědy se odhlašují a znovu přihlašují v Mateřské škole Opatovice předem, nejpozději do 15.00 hodin na den následující.
Tel. číslo: 547 232 452 (p. Povolná)
E-mail: jidelna@msopatovice.eu

Rodiče mají nárok vyzvednout stravu do jídlonosičů pouze první den nemoci dítěte. Ráno již nelze oběd na tentýž den odhlásit (výjimkou je pondělí, kdy lze oběd vyzvednout i odhlásit).
Stravné se hradí zálohově platbou na účet, nebo v hotovosti. Případné odhlášené obědy budou odečteny v následujícím měsíci.

Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování v platném znění.

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, §5, příloha č. 2 jsou strávníci na dobu celého školního roku zařazováni do skupin podle věku, kterého v daném školním roce dosahují. Ceny platné od 1. 9. 2023:

Strávníci      7 – 10 let          28,- Kč za jeden oběd

Strávníci     11 – 14 let        30,- Kč za jeden oběd

Provozní řád výdejny stravy