Return to Služby školy

Stravování

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ VÝDEJNĚ OBĚDŮ
Výdej jídel pro strávníky je realizován ve školní jídelně – výdejně v době od 12.10 hodin do 12.40 hodin. Aktuální jídelníček najdete na stránkách MŠ Opatovice zde.

Žáci jsou ke stravování řádně přihlášeni u vedoucí školní jídelny při MŠ Opatovice. Obědy se odhlašují a znovu přihlašují v Základní škole Opatovice předem, nejpozději do 15.00 hodin na den následující.
Tel. číslo: 721 711 503

Rodiče mají nárok vyzvednout stravu do jídlonosičů pouze první den nemoci dítěte. Ráno již nelze oběd na tentýž den odhlásit ani přihlásit.
Stravné se hradí zálohově platbou na účet. Případné odhlášené obědy budou odečteny v následujícím měsíci.

Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování v platném znění.

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, §5, příloha č. 2 jsou strávníci na dobu celého školního roku zařazováni do skupin podle věku, kterého v daném školním roce dosahují.

Strávníci      7 – 10 let          24,- Kč za jeden oběd

Strávníci     11 – 14 let        26,- Kč za jeden oběd