Kontakt

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Malé dráhy 66, 664 61 Opatovice

IČ: 71004033
IZO: 102 179 433
RED_IZO: 600 110 877
Tel.: 547 232 332

elektronická adresa
reditelna@zsopatovice.eu

úřední hodiny podatelny
pondělí – pátek:         7.15 – 7.40 h

ID datové schránky
27xvci9

Zřizovatel
Obec Opatovice
Velké dráhy 152
664 61 Opatovice

Mapa
GPS: 49.075740, 16.640858

 

Organizace byla zřízena obcí Opatovice dne 24. 10. 2002 zřizovací listinou č.j. 440/2022 jako příspěvková organizace pro zajištění základního vzdělávání žáků. Tato zřizovací listina byla nahrazena dne 7. 6. 2010 zřizovací listinou č.j. HŘ 98/2010. Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovací listina je k nahlédnutí zde.

Organizační struktura je dána organizačním řádem organizace. Organizace se dělí na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

Základní škola
Školní družina
Školní jídelna – výdejna