Historie školy

Převzato ze stránek obce.

Už za vlády Marie Terezie (1775) byla provozována výuka dětí.

První zápis o výuce u nás je z roku 1672.
Roku 1784 je zmínka o tom, že dítky zde vyučuje krejčí Jan Pospíšil v slabikování, čtení a malém katechismu. Tito učitelé byli zkoušeni od faráře, od kterého byli uznáni k vyučování schopní. Vyučování se dělo jen v zimním času, v příbytku učitele nebo v jiném domku od obce ustanoveném.
Za vlády syna Marie Terezie císaře Josefa II. musela každá obec ustanovit místního učitele.

Občané se usnesli, že si postaví vlastní školu. Obecná škola byla v Rajhradě. Pro děti z Opatovic dosti daleko a při častých záplavách i nedostupná.

Nejdříve se učilo v domě č 51. (Dnes je domek nově postaven a původní byl zbořen).
Budova první školy (č.58) byla postavena v roce 1789. Dnes je budova rozdělena na dva rodinné domky (č.58 a č.99).

Učitelé, kteří zde učili:
1789 – 1799 … Stejskal Antonín
1799 – 1803 … Koblížek Jan
1804 – 1818 … Kolář Martin
1818 – 1861 … Oderský Jan, podučitel Oderský Tomáš
V listopadu 1857 se začalo učit v nově postavené škole.

1861 – 1889 … Kratochvíl Vilém. Byla zřízena školní knihovna a založena ovocná školní zahrada.

Od roku 1870 bylo ve školství zrušeno dohlížení duchovenstva nad vyučováním. Církev si ponechala je vyučování náboženství.

Dne 12.srpna 1884 udeřil do školní budovy blesk, strhl celý strop v kuchyni a roztříštil dvorní okna u bytu učitelova (i toto se lze dočíst v kronice Opatovic).

1889 – 1891 … Zeman Jakub. V roce 1891 byla škola rozšířena na dvoutřídní.

škola

Škola 1891


1891 – 1907 … Zeman Jakub podučitel Menšík Bohumil. Začalo celodenní vyučování
1907 – 1910 … Janeček Josef, Hamalová Marie učitelka ženských ručních prací
1910 – 1912 … Melichar Karel, Bradová Vilemína učitelka ženských ručních prací, Voda František, Kočí Karel
1912 – 1914 … Smejkal Jaroslav, Bílková Marie, Žalud Krista
1917 – 1919 … Hudrlík Antonín, Kostelecký Antonín
V období 1.světové války se učitelé měnili často, protože byli odvoláváni na vojnu a museli narukovat do války.

V roce 1918 se rozšiřuje škola z dvoutřídní  na trojtřídní (přistavuje se patro).

1919 … správce a ředitel školy  Jeřábek Jan, učitelé: Kostelecký A. Bílková M., Kleinová M., páter Kopáček Jan (náboženství). Učilo se ve třech třídách a bylo zde 143 dětí. Půjčovaly se knihy pro chudé na výuku – 55 knih.

1920 … Jeřábek Jan, Jeřábková, Bílková M., Klenová M. 

1923 … Jeřábek Jan, Brychta Alois, Bílková M., Kleinová M.

1924 …Jeřábek Jan, Nomeslová, Matlacová Růžena, Bílková M., KleinováM.

1925 … Jeřábek Jan, Ungr Karel, Nomestová, Matlachová,  BílkováM.

1926 – 1927 …Jeřábek Jan,Kromusová Alena, Klašková J., Ungr Karel, Nomeslová, Matlachová,  Bílková M.


1928 … Jeřábek Jan, Škrdlíková L., Menšíková Vlasta, Kovář Samuel, Kromusová, Klašková, Matlachová,  Bílková M.

1929 … Jeřábek Jan, Mátl Štěpán, Škrdlíková, Menšíková, Kromusová, Klašková, Matlachová, BílkováM.
1930 … Jeřábek Jan, Menšíková Vlasta, Mátl Štěpán, Zajícová R, páter Pokorný V. Učilo se ve čtyřech třídách.
1931 … Jeřábek Jan, Flodr, Menšíková, Zajícová, p.Pokorný
1932 … Jeřábek Jan, Hladký Jan, Flodr, Zajícová
1933 … Jeřábek Jan, Hájek V., Stránská M., Zajícová R. Učilo se znovu ve třech třídách.


škola

Škola 1934

1934 … Jeřábek, Zajícová, Stránská, Matlachová R., Škrdlíková L., páter Krejčí Cyril
1935 … Hájek V., zástupce školy Zajícová R., páter Horák Vojtěch, Škrdlíková, Matlachová, Foretník.
– tohoto roku byla postavena měšťanka v Rajhradě a od 6. třídy začali chodit žáci tam.
1936 … Komínková E., Hájek, Zajícová, Škrdlíková, Matlachová
1937 … ředitelem školy se stal Hájek Vladimír, Zajícová R., Škrdlíková J., Matlachová, Komínková
1938 … učitelský sbor nezměněn, náboženství učí páter Horák V.
– ve škole zapsáno 128 dětí.
– v tomto roce byla zřízena na škole i mateřská školka s paní učitelkou Maděránková C.
1939 … ředitelem Dvořák Josef, Komínková, Matlachová, Škrdlíková, Zajícová
1940 … Dvořák, Komínková, Hájková, Hájek
1941 … Škrdlíková, páter Vostal František, Dvořák, Komínková, Hájková, Hájek
1942 … Dvořák, Hájková, Sekaninová Ž. Šebestová, Škrdlíková, páter Červínka Antonín
1943 … ředitelem Hájek V., Šebestová, Kratochvílová, Sekaninová, Červinka
1944 … Hájek, Šebestová, Sedláčková, Hájková
1945 … Hájek, Bezděková, Fortíková, páter Malý B. V době prázdnin ukončena oprava školy po bombardování. Školnicí se stává Barteková Marie.
1946 … Hájek, Hájková, Zajícová, Žáková A., páter Jedlička
1947 … Hájek, Hájková, Dostálová, Žáková. Zrušena třída mateřské školky a přemístěna do domu č.111.
1948 … učitelský sbor nezměněn. Ministerstvo školství nařídilo školám brigády žáků při sběru mandelinky bramborové. Školnicí je Urbanová Františka (1948 – 1957).
1949 … Hájek, Hájková, Zajícová, páter Jan Nep. Korpáček
1950 – 1952 … Hájek, Hájková, Floder In., Dostálová
1953 – 1954 … ředitel Pištěk Josef, Bendová Eva, Floder, páter Fučík F., zavedeny žákovské knížky a začíná se se sběrem léčivých rostlin.

1955 … Pištěk, Flodr, Nešporová E. Učilo se ve dvou třídách (1.,4.,5. ročník – 49 žáků, 2.,3. ročník – 43 žáků).
1956 … Pištěk, Malcová, Konvice
1957 … Pištěk, Škardová L., Vafková J.
1958 … ředitelem Burian Oldřich, Vafková, Škardová L., školnicí Matoušková M. (č.179)  Školní zahrada byla rozšířena o pozemek za plotem  zahrady s ovocnými stromy. Zde byly zřízeny záhonky pro žáky.
1959 … Burian, Koláčková B., Lenochová E., školnicí Černá Draha (č141)
1959-60 … Burian, Kujová Ludmila, Kunzová Svatava, Valová Vlasta, školnice Matyšková L.

Ve školním roce 1976-77 nastává nová koncepce vyučování (množiny) a také málo žáků. Byla zahájena kooperace se školou v Rajhradicích. Dva ročníky byly v Opatovicích, dva v Rajhradicích od 5. třídy již všichni žáci chodili do Rajhradu.

V roce 1991 byly záhonky pro žáky zrušeny a školní zahrada pronajata.
Od školního roku 2010-11 jsou všechny třídy obecné školy opět v Opatovicích.

 

Další historické fotografie a plány naleznete zde.