Aktuality

16. 4. 2024

Máme nové školní dresy! Žákům již přinesly štěstí na turnaji v házené:-)

20. 3. 2024

Škola opět získala certifikát, více zde: Rodiče vítáni

18. 3. 2024

Vážení rodiče,

28. 3. jsou velikonoční prázdniny. Provoz školní družiny a výdejny stravy bude v tento den přerušen (po dohodě se zřizovatelem školy).

Dále vás zveme na akci ve spolupráci s obcí a MŠ – KRASLICE PRO OPATOVICE.

Bližší informace zde.

 

4. 3. 2024

Bližší informace zde: informace – zápisy do 1. ročníku pro rok 2024/2025

16. 2. 2024

Svatý Valentýn

Ve škole jsme si posílali vzkazy skrz naši valentýnskou nástěnku:-)

11. 1. 2024

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na společné třídní schůzky. Konají se v jednotlivých třídách žáků.

Termín: úterý 23. ledna 2024 od 16:00.

3. ročník má třídní schůzky až od 16:30.

Těšíme se na setkání.

 

11. 1. 2024

Pevná linka do školy (547 23 23 32) je opět v provozu.

 

8. 1. 2024

Pololetní prázdniny a jarní prázdniny

V pátek 2. února 2024 jsou pololetní prázdniny. Na ně navazují od 5. do 9. února 2024 jarní prázdniny.

Provoz školní družiny i výdejny stravy bude po dohodě se zřizovatelem přerušen. Děkujeme za pochopení.

 

3. 1. 2024

Vážení zákonní zástupci žáků navštěvujících školní družinu,

žádáme o zaplacení úplaty za školní družinu na 2. pololetí školního roku 2023/2024. Výše úplaty činí 707 Kč. Výše úplaty je snížena z důvodu přerušení činnosti ŠD v únoru (6 pracovních dní). Měsíční platba 150 Kč je za měsíc únor ponížena na 107 Kč (150 : 21 (počet vyučovacích dnů) = 7,14 Kč/den, v únoru bude ŠD v provozu 15 dní: 15 * 7,14 = 107 Kč).

Viz:  § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, odstavec 5: Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

Platbu prosím zašlete na ČÚ: 181786240/0300 do 26. 1. 2024, nezapomeňte uvést VS vašeho dítěte + do poznámky jeho jméno (tyto informace naleznete v družinovém deníčku).
Děkujeme.

 

20. 12. 2023

Krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2024 hlavně hodně zdraví

přeje kolektiv zaměstnanců a žáci ZŠ Opatovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 12. 2023

Z technických důvodů se nám nyní nedovoláte na pevnou linku.

Na odstranění závady pracujeme, využijte prosím emailový kontakt.

 

28. 11. 2023

Vánoční prázdniny

V době od 23. prosince 2023 do 2. ledna 2024 probíhají vánoční prázdniny. 

Provoz školní družiny i výdejny stravy bude po dohodě se zřizovatelem přerušen.

Děkujeme za pochopení!

 

24. 11. 2023

Vážení rodiče,

ve dnech 28. 11. – 8. 12. 2023 probíhají trojlístky. Prosíme, abyste si zarezervovali váš termín přes online systém Edupage.

Těšíme se na setkání!

20. 11. 2023

Vážení rodiče,
dnes bylo ve škole rozhodnuto o zapojení naší školy do celostátní stávky dne 27. 11. 2023. V pondělí 27. listopadu bude škola uzavřena, protože nejsem schopna zajistit její provoz. V provozu nebude ani školní družina, ani výdejna stravy. Do stávky vstupují všichni zaměstnanci školy.
Vnímáme škrty ve školství jako krok zpět – především co se kvality výuky týče. Pro naši školu to bude znamenat snížení počtu asistentů pedagoga ze současných 3 zaměstnanců na jednoho asistenta pedagoga o úvazku 0,6. Žáci, kteří ovšem podporu asistenta potřebují, na škole zůstanou. Dále se má snížit počet hodin, kdy budeme moci třídy dělit, což je pro malotřídky klíčové. V dělených hodinách vyvozujeme nové učivo, máme na vysvětlení učiva více času. Nyní se minimálně 3 hodiny dětem z rozvrhu budou muset spojit. S tím souvisí snižování úvazků učitelů. Nepedagogické pracovníky (uklízečky, školníky, kuchařky a další) mají školy již nyní problém sehnat za tabulkový plat. Vnímáme potřebu státu šetřit, ale nesouhlasíme s tím, aby se šetřilo na kvalitě vzdělávání. Změny ve školství nejsou koncepční, nelze zavést inkluzi, a pak odebrat téměř veškerou podporu. Již nyní musíme děkovat zřizovateli, že si část nákladů bere na sebe. Stát se snaží přehodit svoji roli na jiné subjekty, ale na druhou stranu požaduje, aby vzdělávání bylo zcela bezplatné a všichni žáci s podpůrnými potřebami inkludovaní.

Děkuji všem, kteří nás chápete. S pozdravem Štěpánová

 

6. 11. 2023

Svatomartinské dílničky 

Vážení rodiče, milí žáci,

srdečně vás zveme na svatomartinské vyrábění, které se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu 2023 od 16. hodin do 18. hodin.

6. 11. 2023

Trojlístky

V týdnu od 27. 11. budou probíhat tradiční trojlístky: žák – zákonný zástupce – učitel. Přihlašovat se můžete opět přes Edupage v záložce konzultační hodiny.

 

5. 10. 2023

Podzimní prázdniny

26. a 27. října jsou podzimní prázdniny. Provoz školní družiny i výdejny stravy bude po dohodě se zřizovatelem přerušen. Děkujeme za pochopení.

25. 9. 2023

Vážení rodiče,

zveme vás na seminář pana psychologa Mgr. Davida Vaňka, který s námi probere zajímavé téma:

Komunikace mezi rodičem a dítětem ve vztahu k digitálním technologiím a sklon dítěte k závislosti na digitálních technologiích

Seminář se koná ve škole v pondělí 6. listopadu od 17:00.

Jste srdečně zváni!

4. 9. 2023

Pozvánka na Den otevřených dveří – areál sokolovny Měnín.

Zveme na sportovní náborový den. Více informací zde.

Popř. zde: den-otevřených-dveří.

4. 9. 2023

Milí žáci, vážení rodiče,

dovolujeme si žákům naší školy v letošním roce nabídnout opět kroužek VESELÁ VĚDA.

Odkaz na přihlášení zde. Kroužek bude probíhat od října každý čtvrtek od 14:00 – 15:00.

Dále bude externě nabízen SBOR a VÝTVARNÝ KROUŽEK.

Více informací (včetně přihlášky) najdete zde.

Výtvarný kroužek bude probíhat od října každé pondělí od 14:00 a sbor každé pondělí od 15:00.

Nabídku na další kroužky upřesníme do poloviny září.

16. 8. 2023

Milí žáci, vážení rodiče,

slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 proběhne v pondělí 4. září 2023 v 8:00. Tato informace se týká také nastupujícího prvního ročníku.

Žáci budou mít pouze jednu vyučovací hodinu, předpokládaný konec bude tudíž v 8:45. V tento den nebude v provozu výdejna stravy, ani školní družina. Další dny budou již dle rozvrhu.

Prvňáčci skončí v pondělí pravděpodobně později, neboť na úvodní přivítání naváže ještě krátká schůzka pro zákonné zástupce.

Žáci by s sebou měli mít první školní den přezůvky a prázdnou aktovku, do které si uloží rozvrh a další potřebné dokumenty s informacemi k novému školnímu roku.

Pěkný zbytek léta a těšíme se na vás!

19. 6. 2023

Vážení rodiče,
od 1. 9. 2023 se zvyšuje cena obědů. Více informací zde. Děkujeme za pochopení.

19. 6. 2023
Úřední hodiny budou o prázdninách v pracovní dny od 10. 7.  do 21. 7. 2023 a od 28. 8. do 1. 9. 2023 vždy od 9:00 – 12:00. Popř. dle telefonické či emailové domluvy.

15. 6. 2023

Vážení rodiče,

konec školního roku se nám blíží, výuka bude ukončena v pátek 30. 6. 2023 rozdáním vysvědčení. Tento den bude zkrácená výuka, vyučování bude ukončeno po 1. vyučovací hodině, tedy v 8.45. V tento den již není v provozu ani školní družina, ani výdejna stravy.

Od 1. 7. 2023 do 31. 8. 2023 probíhají letní prázdniny. Provoz školní družiny bude přerušen. Projednáno se zřizovatelem školy.

Nový školní rok začíná 4. září 2023.


15. 6. 2023

Operační program Jan Amos Komenský

Projekt podpořený z fondů EU

Název projektu: ZŠ Opatovice Šablony I. OP JAK
Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005469
Číslo jednací: MSMT-7642/2023-2

Cílem výzvy je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Naše škola využije prostředky na školního asistenta, vzdělávání pracovníků, odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání a inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání.
Projekt běží od 1. 7. 2023 a bude ukončen 31. 12. 2025.


13. 6. 2023
Vážení rodiče, 
všem zájemcům o školní družinu na školní rok 2023/2024 bylo vyhověno. Dále byla aktualizovaná výše úplaty za školní družinu na příští školní rok.  Bližší informace zde.

24. 5. 2023

POZVÁNKA

                   Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

jste srdečně zváni na schůzku, která proběhne v pondělí 26. 6. 2023 v 16.00 v budově základní školy. Dozvíte se organizační záležitosti ohledně nástupu Vašich dětí do školy.
Těšíme se na Vás.


10. 5. 2023
10. 5. 2023 byl zveřejněn seznam přijatých dětí do 1. ročníku – seznam zde.

18. 4. 2023
Zápisy do ŠD – rok 2023/2024
Vážení rodiče,
byla zveřejněna kritéria pro přijímání žáků do ŠD pro školní rok 2023/2024.
Zápisy do ŠD probíhají v termínu od 22. 5. – 31. 5. 2023. V tomto termínu odevzdejte na školu prosím Zápisní lístek do ŠD. Více informací najdete v záložce Dokumenty – Formuláře.
Děkujeme.

24. 3. 2023
Vážení rodiče, milé děti,
představujeme vám konečnou podobu loga naší školy vytvořeného dle návrhu Terezky Bretterové.
Jak se Vám líbí?


9. 3. 2023
Den otevřených dveří

Srdečně zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 4. dubna 2023. Přímo do hodin se budete moci přijít podívat v 8.00 a v 8.55. Těšíme se na vás!


28. 2. 2023
Na podzim jsme vyhlásili soutěž, ve které měli žáci navrhnout LOGO a MOTTO pro naši školu.
Společným hlasováním jsme dospěli k výsledkům.
V kategorii LOGO pro školu zvítězil návrh Terezky Bretterové a v kategorii MOTTO vyhrál návrh od Izabelky Judové. Děkujeme všem zapojeným dětem, gratulujeme vítězům.
Vítězné návrhy použijeme jako inspiraci k tvorbě skutečného loga a motta školy.

diplom Tereza Bretterová              diplom Izabela Judová


23. 2. 2023

Zápisy do 1. ročníku 2023/2024  zde

Зарахування до 1 курсу 2023/2024  тут 


25. 1. 2023
3D tisk na naší škole
Naše škola se zapojila do projektu Průša pro školy. Hlavním úkolem bylo v rámci předmětu informatika zpracovat projekt a vytvořit praktickou pomůcku, kterou si žáci sami navrhnou a vytisknou na 3D tiskárně. Žáci vedeni paní učitelkou Švarcovou projekt úspěšně dokončili, byl schválen a naše škola získala 3D tiskárnu zdarma. Už se těšíme na naše další výrobky. Více informací zde: https://www.printables.com/cs/education
25. 1.
Srdečně zveme zákonné zástupce žáků na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 7. února 2023 od 16.00.


17. leden 2023
Hledáme asistenta/asistentku pedagoga na úvazek 25,5 hodiny. Nástup od 2/2023. Podmínkou je kurz pro asistenty pedagoga a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Ohledně dalších informací se obracejte na ředitelku školy. Děkujeme.

2. 12. 2022

Diplom za účast v projektu Záložka do knihy spojuje školy 2022
Naše škola se zapojila do 13. ročníku projektu Záložka do školy spojuje školy. Navázali jsme kontakt se slovenskou základní školou a vyměnili jsme si dětmi vyrobené záložky do knih.
Tento česko-slovenský projekt byl vyhlášen k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2022.

záložka diplom


26. 11. 2022
Výhra v projektu JSEMLASKAVEC2022
Děkujeme všem zapojeným a gratulujeme!

Zde úryvek z dopisu:
Milá paní Vyklická a milý týme “Děti z Opatovic”,

moc vám děkujeme, že jste se zapojili do šestého ročníku happeningu #jsemlaskavec 2022.

Letošní ročník byl opět velmi úspěšný a my cítíme velikou vděčnost, že se zapojilo přes 16 000 dětí z celé České republiky. Velmi si vážíme toho, že jste na podzim měli chuť konat dobré skutky a rozdávali jste radost v blízkém či vzdálenějším okolí!

Nyní, doufáme, že radost uděláme i my vám – váš tým jsme totiž ve čtvrtek 24.listopadu vylosovali jako vítězný!

A co čeká na vítěze? Váš tým navštíví báječný vypravěč příběhů Martin Hak.
Jak probíhalo náhodné losování, můžete shlédnout už nyní na našem Instagramu @laskavost.cz nebo na https://www.youtube.com/watch?v=9MopQQ_3TIU


25. 11. 2022
KONZULTACE
Ve dnech 28. 11. – 2. 12. 2022 probíhají konzultační hodiny + trojlístky 2. – 5 ročník (rodič – dítě – učitel).
Rezervaci termínu vytvořte prosím přes online systém Edupage.
Děkujeme a těšíme se na setkání s vámi.


15. 11. 2022
Vážení rodiče, milé děti,
srdečně vás zveme na slavnostní rozsvícení vánočního stromu dne 27. 11. 2022 od 17.00. Vystoupí děti z MŠ a ZŠ.
Dále vás zveme na vánoční dobročinný jarmark pořádaný ve spolupráci s místní mateřskou školou a obcí. Akce se bude konat v sobotu 17. 12. od 15.00. Těšíme se na vaši účast!


12.10.2022

Základní škola  Opatovice hledá asistenta/asistentku pedagoga (případně vychovatele/vychovatelku ŠD) na zástup za dlouhodobou nemoc. Nástup co nejdříve.
Bližší informace poskytne ředitelka školy.
Kontakty: reditelna@zsopatovice.eu, 547 23 23 32

 


14.9.2022

Nabídka kroužků ve školním roce 2022/2023
Kroužky budou probíhat od října 2022 do května 2023

pondělí AJ – 2., 3. r.  14.45 – 15.15
úterý Sportík 3., 4.r. 13.30 – 14.30 sál
Veselá věda 1. – 5.r.
(sudé úterky)
14.00 – 16.00
přihláška online na veselaveda
středa Sbor 2. – 5.r. 13.45 – 14.45
čtvrtek ENVI kroužek 2., 3.r.
(sudé čtvrtky)
13.00 – 14.30
Výtvarně-keramický 4., 5. r. 
(liché čtvrtky)
13.10 – 14.40

Veselá věda
KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ, který děti baví a zároveň chytře vzdělává, podporuje přirozenou zvídavost a touhu po bádání. Přibližuje dětem vědu hravou formou a je plný zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky. Je určen pro děti z 1. stupně ZŠ.

Letos zahájíme v týdnu od 3. října. Přihlášky a více informací na: veselaveda.


26.8.2022

Zahájení školního roku 2022/2023

Milí žáci, vážení rodiče,
dovolujeme si vám zde poskytnout několik informací k zahájení nového školního roku. Doufáme, že si děti prázdniny užily, a těšíme se na jejich prázdninové zážitky, o kterých nám za chvíli již popovídají.

Školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 v budově školy pro všechny žáky 1. – 5. ročníku. Předpokládaný konec výuky bude v 8.45.
Slavnostní zahájení pro první třídu proběhne také v 8.00.
Do školy si s sebou žáci přinesou přezůvky a aktovku.

Dne 1. 9. 2022 nebude v provozu družina ani výdejna stravy.

V pátek 2. 9. budou probíhat třídnické hodiny s třídní učitelkou a výuka bude ukončena dle rozvrhu, který žáci obdrží první školní den spolu s dalšími informacemi. Od 5. 9. bude výuka již plně dle rozvrhu.

Družina
Provoz družiny bude zahájen 2. 9. Konec družiny bude v 16.00.
Vyzvedávání dětí z družiny bude umožněno do 13.00 a pak od 15.00 do 16.00.
Kontakty na vychovatelky zde.

Ranní klub

Žáci mohou přijít do školy ráno již v 6.45. Dohled bude zajištěn do 7.40. Přihlášky do ranního klubu budou žákům rozdány první školní den.

Výdejna stravy
Provoz výdejny stravy bude zahájen 2. 9.
Případné odhlašování obědů (nemoc) je možné na telefonním čísle 547 232 452 (paní Povolná) do 15.00 předchozího dne. Vyzvednutí obědu první den nemoci je možné od 13.15 – 13.30 v budově školy či v MŠ po předchozí domluvě.

 


25.6.2022
Úřední hodiny o prázdninách budou v červenci každou středu od 8.00 do 14.00. V srpnu od 22.8. 2022 v hodinách od 8.00 do 14.00. Na jiném termínu se lze domlouvat také individuálně přes email školy.
Přejeme dětem krásné prázdniny!


13.6.2022
Týden čtení
Od 1. do 7. června probíhal na naší škole Týden čtení dětem. Je to pravidelná celorepubliková akce zaštítěná organizací Celé Česko čte dětem. Ve třídách probíhaly zajímavé aktivity, které měly za úkol vzbudit v dětech zájem o knihy.
Fotografie k nahlédnutí zde.


11.6.2022
Byl zveřejněn seznam přijatých žáků do školní družiny pro školní rok 2022/2023. Seznam je k otevření zde.


2.6.2022
Od 1.7.2022 do 31.8.2022 probíhají letní prázdniny. Provoz školní družiny bude přerušen. Projednáno se zřizovatelem školy. 

13.5.2022
Naši žáci se zúčastnili výtvarné soutěže Každé srdce má své jméno. Jedna práce získala krásné druhé místo. Gratulujeme!
Práce dětí si můžete prohlédnout zde.

3.5.2022
Byly zveřejněny podmínky přijetí dětí do 1. ročníku pro ukrajinské uprchlíky. Více informací zde.

2.5.2022
Bylo zveřejněno Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku školy. Seznam přijatých žáků podle registračních čísel najdete v sekci Zápis do 1. ročníku.
Děkujeme.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, jste srdečně zváni na schůzku, která proběhne v pondělí 27. 6. 2022 v 16.00 v budově základní školy. Dozvíte se organizační záležitosti ohledně nástupu Vašich dětí do školy.
Těšíme se na Vás.

19.4.2022
ZŠ Opatovice hledá zaměstnance na sdílenou pozici školník/ školnice + uklízečka. Předpokládaný nástup je 1. 8. 2022. Prosíme případné zájemce, aby se hlásili u vedení školy.
Výběrové řízení ukončeno.

5.4.2022
Přihlášky do ŠD
Vážení rodiče,
přihlášky do školní družiny se pomocí zápisního lístku odevzdávají v termínu od 23. 5. 2022 do 26. 5. 2022. Kritéria přijetí a způsob podání přihlášky najdete v sekci Dokumenty – Formuláře – Kritéria pro přijetí žáka do ŠD.

Byla stanovena výše úplaty za zájmové vzdělávání pro školní rok 2022/ 2023. Více informací zde.

28.3.2022
Pozvánka
V pondělí 4. dubna 2022 v čase od 7.45 do 16.00 proběhne na ZŠ Opatovice Den otevřených dveří. Můžete se projít budovou, nahlédnout do výuky. Případné zájemce prosíme z důvodu bezpečnosti o kontaktování třídních učitelek, pokud se chcete Dne otevřených dveří účastnit. Děkujeme.

28.3.2022
Velikonoční prázdniny
Ve dnech 14. 4. 2022 – 18. 4. 2022 probíhají velikonoční prázdniny. Provoz ŠD bude po dohodě se zřizovatelem školy přerušen.

14.3.2022
Od 14.3. 2022 již neplatí povinnost nosit roušky (popř. respirátory) ve vnitřních prostorách. Na naší škole tedy již neplatí žádná omezení.

1.3.2022
MŠ žádá o zastavení plateb na stravné. Bližší info zde.

1.3.2022
Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2022/2023 zde.

14.2.2022
Dnes 14. 2. 2022 proběhlo poslední hromadné testování antigenními testy. Od 19. 2. 2022 se již ve školách netestuje. Škola již nebude předávat KHS informace o pozitivních PCR testech žáků, zákonní zástupci nejsou již povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.
Děkujeme.

1.2.2022
Naše škola je zapojena do Národního plánu doučování, tento projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU. Více informací zde. Tato investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

30.1.2022
Vážení rodiče, provoz základní školy nebude 31.1. kvůli mimořádnému výpadku elektřiny přerušen.
Obědy budou zajištěny. Prosíme, aby děti přišly zítra tepleji oblečené. Dále prosíme o zvážení délky pobytu dětí v odpolední družině (pokud se stav ohledně dodávky elektřiny nepodaří vyřešit).
Děkujeme za pochopení, Štěpánová

Dne 4.2. jsou pololetní prázdniny. Po projednání se zřizovatelem bude provoz školní družiny přerušen.

29.1.2022
Vážení rodiče, od pondělí se mění pravidla testování a karantény pro ty žáky, kteří v posledních 30 dnech prodělali onemocnění Covid. Pokud žák přinese do školy potvrzení o pozitivním PCR testu (po uplynutí povinné izolace), nebude od data pozitivního testu po dobu 30 dní testován antigenními testy, ani nebude muset jít do karantény.

29.1.2022
Byly stanoveny termíny únorových třídních schůzek.

26.1.2022
Základní škola Opatovice hledá asistenta pedagoga.
Jedná se o práci na částečný úvazek. Podmínkou je ukončené střední vzdělání a absolvování rekvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga (lze i v průběhu). Další dotazy rádi zodpovíme emailem či telefonicky.
Dagmar Štěpánová
Pracovní pozice již obsazena.

24.1.2022
Naše škola získala certifikát Rodiče vítáni. Více informací najdete zde.

31.12.2021
Vážení rodiče, dle Mimořádného opatření MZDR ze dne 23.12.2021 se od pondělí 3.1. 2022 budou testovat všichni žáci a zaměstnanci dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek (bez ohledu na prodělanou nemoc Covid 19 nebo absolvované očkování). Toto platí do 16.1. 2022. Od 17.1. 2022 pak testujeme opět jednou týdně každé pondělí. Výjimku tvoří pouze ti, kteří předloží negativní výsledek PCR testu ne starší 72 hodin vystavený zdravotnickým zařízením. Pokud žák nebo zaměstnanec nesouhlasí s testováním, bude muset mít po celou dobu přítomnosti nasazen ochranný prostředek dýchacích cest. Pokud si někteří přinesou vlastní testy, musí dítě otestovat ve škole a test musí být schválený MZDR. Prostory k tomu určené budou k dispozici v dané dny od 7.15 – 7.30, vstup bočním vchodem do školy.
Bližší informace zde.

21.12.2021
Vážení rodiče,
od 1. ledna 2022 dochází ke zvýšení ceny za stravné žáků. Více zde.

Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce a do nového roku 2022 hlavně hodně zdraví!
kolektiv ZŠ

14.12.2021
Sběr
Sběr papíru proběhne ve dnech od 27.12. – 7.1. Kontejner bude přistaven u školy. Prosíme nahlásit třídním učitelkám množství odevzdaného papíru (v kg). Děti se mohou zapojit do soutěže o ceny.
Děkujeme.

1.12.2021
Přerušení dodávky elektřiny
Vážení rodiče,  dne 14.12. 2021 bude dopoledne přerušena dodávka elektřiny. Výuka bude probíhat v omezeném rozsahu, budeme si vyprávět, povídat, popř. vyrazíme na chvíli ven. Obědy budou zajištěny.
Děkujeme za pochopení.

24.11.2021
Testování žáků
Vážení rodiče, testování žáků bude na škole nyní probíhat pravidelně každé pondělí (do odvolání). Vše dle známých pravidel.
Děkuji, Štěpánová

23.11.2021
Konzultace on-line
Oznamujeme rodičům, že se naplánované konzultace uskuteční on-line. Bližší informace budou zaslány přes EduPage.

Vzhledem k epidemiologické situaci se škola slavnostního rozsvícení vánočního stromu nezúčastní. Velmi nás to mrzí, paní učitelky připravovaly s dětmi vystoupení. Doufáme, že se setkáme při jiné příležitosti.

17.11.2021
Od 18.11. bude  probíhat prezenční výuka ve všech ročnících.

15.11.2021
Informace pro rodiče
Školní družina nebude v provozu v době vánočních prázdnin a to v době od 23.12.2021 až 2.1.2022. Projednáno se zřizovatelem školy.

Ve dnech 22. 11. a 29.11. 2021 proběhne opět plošné testování žáků na naší škole. Vše proběhne dle již známých pravidel.

Dne 15.11. ráno rozhodla KHS o nařízení izolace pro 2., 3. a 5. ročník. Omlouváme se za komplikace, veškeré další informace jsou uvedené na Edupage ve zprávách. Prosíme o jejich pravidelné sledování.

Děkuji, Štěpánová – ředitelka školy

 

4.10.2021
Školní družina nebude v provozu v době podzimních prázdnin a to 27. a 29. 10. 2021. Projednáno se zřizovatelem školy.

 

2.10.2021
Naše škola se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony III.
Hlavními výstupy u jednotlivých šablon jsou:
– doučování – podpora žáků, kteří jsou v určité vzdělávací oblasti znevýhodněni (může se jednat i o žáky nadané),
– projektové dny – zapojení odborné veřejnosti do vzdělávacího procesu na škole,
– ICT ve výuce – využití digitálních technologií v rámci výuky – zakoupeno 10 notebooků.

 

25.9.2021
Nabídka kroužků

Hravá angličtina – 2. ročník úterý 13:00-13:30 od 5.října
ENVI kroužek – 3. a 4. ročník středa 13:00-14:30 od 13.října, jednou za 14 dní
Keramika – 4. a 5. ročník středa 13:00-14:30 od 6.října, jednou za 14 dní

 

25.8.2021
Zahájení školního roku 2021-2022

Milí žáci, vážení rodiče,
prázdniny nám opět utekly jako voda a nový školní rok je před námi. Zde je pár základních informací k prvním dnům provozu školy.

Školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8.00 v budově školy pro žáky 2. – 5. ročníku. Předpokládaný konec výuky bude mezi 8.30 – 8.45.
Slavnostní zahájení pro první třídu proběhne v 9.00.
Zákonným zástupcům prvňáčků umožníme vstup do budovy školy dle platných hygienických opatření (s respirátorem).
Ve společných prostorách jsou žáci povinni nosit roušku.

Žáci 2. – 5. ročníku se budou hned ve středu testovat antigenními testy na přítomnost viru covid-19. Do školy si s sebou přinesou přezůvky, aktovku, roušku.

Dne 1. 9. 2021 nebude v provozu družina ani výdejna stravy.

Žáci 1. ročníku se budou testovat až 2. 9. Další testování proběhne ve dnech 6. 9. a 9. 9.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (PCR test na starší 7 dnů, antigenní test ne starší 72 hodin).
Podrobné informace k začátku školního roku zveřejněné MŠMT najdete zde.

Pokud byl žák v posledních 14 dnech před nástupem do školy v zahraničí, musí zákonný zástupce podepsat a dodat do školy prohlášení, které je ke stažení zde.

Přítomnost zákonných zástupců u testování je umožněna žákům 1. – 3. ročníku v době od 7.30 – 8.00, vstup bočním vchodem do školy.

Ve čtvrtek a v pátek budou probíhat třídnické hodiny s třídní učitelkou a výuka bude ukončena dle rozvrhu. Od 6. 9. bude výuka již plně dle rozvrhu.

Družina
Provoz družiny bude zahájen 2. 9. Konec družiny bude v 16.00.
Vyzvedávání dětí z družiny bude umožněno do 13.00 a pak od 15.00 do 16.00.
Kontakty na vychovatelky zde.

Výdejna stravy
Provoz výdejny bude zahájen 2. 9.
Případné odhlašování obědů (nemoc) je možné na telefonním čísle 721 711 503 (paní Procházková) do 15.00 předchozího dne. Vyzvednutí obědu první den nemoci je možné od 13.00 – 13.15.

 

6.8.2021
Informace pro rodiče – změna ve vedení školy
Od 1. července 2021 ředitelkou školy Mgr. Dagmar Štěpánová, reditelna@zsopatovice.eu, tel. 547 232 332 .

1.6.2021
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
Ředitelka ZŠ Opatovice oznamuje, že schůzka s rodiči dětí, které budou navštěvovat ve školním roce 2021/2022 1.ročník, se koná v úterý 29.června 2021 v 16.00 hodin v budově základní školy.

13.5.2021
Informace k provozu škol a školských zařízení od 17.5.2021