Sponzoři školy

26.6.2024

Podepsání darovací smlouvy na částku 10 000 kč od firmy Hamburger Recycling – 1. místo ve sběru papíru.

1.11.2021
Škola převzala od anonymního dárce věcný dar – řezačku papíru a papíry ke kopírování .
Děkujeme.