Return to Kalendář školních akcí

Školní rok 2023/2024

 

září 4.9. Zahájení školního roku
7.9. Fotografování prvňáčků
13. 9. Doctor Dancer – sál KD
19. 9. – 16,00 h

20.9. – 16,00 h

Třídní schůzky 2., 3., 4., 5., ročník

Třídní schůzky 1. ročník

19.9. Abeceda peněz – 2., 4. ročník
22. 9. Den bez aut + dopravní výchova 4., 5. ročník Hustopeče
27. 9. Den jazyků – tematicky integrovaná výuka
říjen Preventivní program
26. – 27. 10. Podzimní prázdniny
30. – 31. 10. Halloween
vlastivědný výlet Brno – 4., 5. ročník
listopad Hasík
Divadlo
26. 11. Rozsvěcení vánočního stromu
27. 11. – 1. 12. Konzultační trojlístky (rodič – dítě – učitel)
prosinec 1.12. Školní recitační kolo
5. 12. Mikuláš
7. 12. Média a já – tematicky integrovaná výuka
Vánoční dílny pro rodiče s dětmi
Přáníčka pro hospic
22.12. Vánoční besídky
23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny
leden Bruslení v Rajhradu
23. 1. Třídní schůzky pro 2. – 5. ročník
24. 1. Třídní schůzky pro 1. ročník
31. 1. Vydání pololetního výpisu z vysvědčení
únor 2. 2. Pololetní prázdniny
Karneval v družině
5. 2. – 9. 2. Jarní prázdniny
Preventivní program
Plavání
březen Matematická soutěž Klokan – 3. – 5. ročník
Návštěva MŠ a edukativní skupinka
Kraslice pro Opatovice
18. 3. – 22. 3. Velikonoční dílny
28. 3. Velikonoční prázdniny
duben
4. 4. Den otevřených dveří
Zápisy do 1. ročníku
15. – 19. 4. Barevný týden
19. 4. Den Země – tematicky integrovaná výuka
25. 4. Zápis do 1. ročníku 14-18 hod.
květen Výlety
6. 5. – 10. 5. Konzultační trojlístky (rodič – dítě – učitel)
6. – 10. 5. Den matek
Fotografování tříd + skupinek
Čtení pro předškoláky – 4., 5. ročník
červen Pasování na čtenáře – 1. ročník
Výlety
13. 6. Naše obec – tematicky integrovaná výuka
17. 6. Den naruby
Vyhodnocení sběru papíru
Olympijský běh
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
28. 6. Vydání vysvědčení
28. 6. Rozloučení se školním rokem