Return to Kalendář školních akcí

Školní rok 2022/2023

 

září 1.9. Zahájení školního roku
8.9. Fotografování prvňáčků
20. 9. – 16,00 h Třídní schůzky 1., 3., 4., 5., ročník
21.9. – 16,00 h Třídní schůzky 2. ročník
22.9. Projektový den – 2., 3. ročník „Kozí farma“
26. 9. Den jazyků – tematicky integrovaná výuka
29.9. Abeceda peněz – 2., 4. ročník
říjen 6. 10. Hasík – 1. část preventivního programu pro 1. – 3. ročník
24. – 25. 10. Halloweenské tvoření
31. 10. Halloweenské masky
26. – 27.10. Podzimní prázdniny
listopad 2. 11. Hasík – 2. část preventivního programu pro 1. – 3. ročník
23. 11. Divadlo Radost – Ronja, dcera loupežníka
27. 11. Rozsvěcení vánočního stromu
28.11. – 2.12. Konzultační trojlístky (rodič – dítě – učitel)
prosinec 5.12. Mikuláš
9. 12. Školní recitační kolo
14. 12. Vánoční koncert
17. 12. Vánoční jarmark
20. 12. 16-18 h Vánoční dílničky pro rodiče s dětmi
21.12. Média a já – tematicky integrovaná výuka
22. 12. Vánoční besídky
leden 20. 1. 1. a 2. ročník – preventivní program „Třída jako team“
20. 1. 3. a 4. ročník – preventivní program „Základy bezpečí na internetu“
31. 1. Bruslení v Rajhradu
31. 1. Vydání pololetního výpisu z vysvědčení
únor 3. 2. Pololetní prázdniny
7. 2. Třídní schůzky
13. 2. Nedotýkej se mě! – preventivní program 5. ročník
17. 2. Bruslení v Rajhradu – 3. ročník
20. – 21. 2. Matematická soutěž Pangea – 4. a 5. ročník
21. 2. LIPKA – výukový program v Brně pro 1. – 4. ročník
23. 2. Karneval v družině
březen 3. 3. Vyhlášení soutěže LOGO a MOTTO školy
10. 3. Turnaj – miniházená Žabčice
13. 3. – 17.3. Jarní prázdniny
22. 3. Návštěva MŠ a edukativní skupinka
Matematická soutěž Klokan – 3. – 5. ročník
23. 3. 9:00 Vypravěč Laskavec
27. 3. První pomoc – preventivní program
30. 3. 15:00 Kraslice pro Opatovice
duben 3. – 5. 4. Velikonoční dílny
4. 4. Den otevřených dveří
6. 4. Velikonoční prázdniny
13. 4. Zápis do 1. ročníku 14-18 hod. (online 1. – 21. dubna)
17. – 21. 4. Barevný týden
18. 4. Vlastivědný výlet do Brna, kasematy hradu Špilberku – 4. + 5. ročník
21. 4. Den Země – tematicky integrovaná výuka
21. 4. Workshop – včely pro 1. – 3. ročník
květen 2. – 5. 5. Škola v přírodě
9. – 12. 5. Konzultační trojlístky
9. – 12. 5. Den matek
Pasování na čtenáře – 1. ročník
Hudební výukový program
červen Školní výlet
13.6. Naše obec – tematicky integrovaná výuka
16.6. Den naruby
Olympijský běh
Vyhodnocení sběru papíru
Čtení s předškoláky – 4. a 5. ročník
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v 16.00
Rozloučení se školním rokem
Dopravní výchova – preventivní program