Return to Kalendář školních akcí

Školní rok 2021/2022

 

září 27.9. Špagetová výzva – projektový den, 4. a 5. ročník
29. 9. Ze života včel – projektový den, 3. ročník
29. 9. Zemědělství – projektový den, 1. a 2. ročník
říjen 6. 10. Fotografování žáků
18. – 22.10. Halloween
19.10. Abeceda peněž – 2. – 5. ročník
listopad 1. 11. Zdraví dětem – projektový den, 3. a 4. ročník
2. 11. Zdraví dětem – projektový den, 1. a 2. ročník
24., 25. 11. Keramické odpoledne pro rodiče a žáky – zrušeno
prosinec 3. 12. Mikuláš
22. 12. Vánoční besídky
leden 5. 1. Dopravní výchova – výukový program s PČR – 1. – 4. ročník – přesunuto na 1.4. 2022
5. 1. Kyberšikana – výukový program s PČR – 5. ročník – přesunuto na 1.4.2022
27. 1. Školní kolo recitační soutěže
31.1. Canisterapie – kontakt se psem – preventivní výukový program 1.-5. roč.
únor 22. 2. Karneval v družině
březen 3. 3. Planetárium 3. – 5. ročník
4. 3. Matematická soutěž Pangea – 4. a 5. ročník
17. 3. Návštěva MŠ a edukativní skupinka
18. 3. Matematická soutěž Klokan – 3. – 5. ročník
23. 3. Nedotýkej se mě ! – preventivní program, 5. ročník
24. 3. Nedotýkej se mě ! – preventivní program, 4. ročník
duben 1. 4. Dopravní výchova – výukový program s PČR – 1. – 4. ročník
1. 4. Kyberšikana – výukový program s PČR – 5. ročník
4. 4. Den otevřených dveří
7. 4. Zápis do 1. ročníku 14-18 hod. (online 1. – 20. dubna)
4. – 8. 4. Barevný týden
12. – 13. 4. Velikonoční dílny
22. 4. Den Země
květen 2. – 6. 5. Den matek
9. – 13. 5. Trojlístek – konzultace
17. – 20. 5. Exkurze do Prahy 4. a 5. roč.
18. 5. Keramické odpoledne pro rodiče a žáky 2. ročníku
26. 5. Pasování na čtenáře – 1. ročník
27. 5. Hudební výukový program – 1. – 5. ročník
červen 2. 6. Hrad Veveří – školní výlet 1. – 3. ročník
9. 6. Knihovna – 2. ročník
9. 6. Výlet na kolech – ŠD
13. 6. Cesta za pokladem – ŠD
13. 6. Výlet na kolech a filmové představení – 5. ročník
14.6. Projektový den Cesta do vesmíru – 1. a 2. ročník
14.6. Projektový den Opylování – 4. a 5. ročník
15.6. Projektový den Robotická ruka – 3. ročník
17. 6. Den třídního učitele
22.6. Olympijský běh
24.6. Vyhodnocení sběru papíru
24.6. Čtení s předškoláky – 4. a 5. ročník
27.6. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v 16.00