Return to Kalendář školních akcí

Školní rok 2023/2024

 

září 4.9. Zahájení školního roku
7.9. Fotografování prvňáčků
13. 9. Doctor Dancer – sál KD
19. 9. – 16,00 h

20.9. – 16,00 h

Třídní schůzky 2., 3., 4., 5., ročník

Třídní schůzky 1. ročník

19.9. Abeceda peněz – 2., 4. ročník
22. 9. Den bez aut + dopravní výchova 4., 5. ročník Hustopeče
27. 9. Den jazyků – tematicky integrovaná výuka
říjen 5. 10. Preventivní program – Policie ČR – dopravní výchova a kyberšikana
9. 10. Vlastivědný výlet Brno – 4., 5. ročník
26. – 27. 10. Podzimní prázdniny
30. – 31. 10. Halloween
listopad 2. 11. Reflexáci – dopravní výchova
9. 11. Svatomartinské dílničky
26. 11. Rozsvěcení vánočního stromu
27. 11. – 8. 12. Konzultační trojlístky (rodič – dítě – učitel)
29. 11. digitální wellbeing – 4., 5. ročník
prosinec 5. 12. Mikuláš
20. 12. Turnaj v házené
20. 12. Vánoční stezka – strom přání
22. 12. Vánoční besídky
23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny
leden bruslení
3. 1. Enviromentální program
18. 1. Média a já – tematicky integrovaná výuka
23. 1. Třídní schůzky pro 1. – 5. ročník
31. 1. Vydání pololetního výpisu z vysvědčení
únor 1. 2. Školní recitační soutěž
2. 2. Pololetní prázdniny
5. 2. – 9. 2. Jarní prázdniny
Karneval v družině
12. 2. Zdravá pětka – preventivní program o výživě
21. 2. Zahájení výuky plavání
27. 2. Planetárium a  hvězdárna Brno
březen 15. 3. Tonda Obal na cestách – třídění odpadu
20. 3. Návštěva MŠ a edukativní skupinka
18. 3. – 22. 3. Velikonoční dílny
22. 3. Matematická soutěž Klokan – 3. – 5. ročník
26. 3.  MARBO – výchovný koncert
27. 3. Kraslice pro Opatovice
28. 3. Velikonoční prázdniny
duben
4. 4. Den otevřených dveří
15. – 19. 4. Barevný týden
19. 4. Den Země – tematicky integrovaná výuka
25. 4. Zápis do 1. ročníku 14-18 hod.
29. 4. Čarodějnický rej ve škole
30.4. Dopravní hřiště Miroslav
květen 7. 5. Fotografování tříd + skupinek  změna termínu na 28. 5.
6. 5. – 10. 5. Konzultační trojlístky (rodič – dítě – učitel)
6. – 10. 5. Den matek
21.5 – 24.5. Exkurze Praha – 4., 5. ročník
29.5. Pasování na čtenáře – 1. r.
31.5. Výlet na Macochu (1. – 3. r.)
červen 10. 6. Parkour
13. 6. Naše obec – tematicky integrovaná výuka
17. 6. Den naruby
18.6. Vyhodnocení sběru papíru
19. 6. Olympijský běh
11. 6. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků ZMĚNA TERMÍNU
28. 6. Vydání vysvědčení
28. 6. Rozloučení se školním rokem