Školní družina

Režim dne ve školní družině:

11.40 – 12.15 rekreační zájmová činnost po vyučování (stolní hry, hry se stavebnicemi, výtvarné činnosti)
12.15 – 12.45 oběd
12.45 – 13.30 klid po obědě, odpočinková činnost (četba knihy, poslech hudby, hry na koberci, výtvarné činnosti, didaktické hry, sledování DVD)
13.30 – 14.30 pobyt venku nebo v tělocvičně (hry míčové, pohybové, didaktické, soutěže, vycházka)
14.30 – 16.00 hygiena, svačina, tvůrčí zájmová činnost (výtvarné a pracovní činnosti, hry didaktické, dramatická výchova, soutěže, pohybová činnost, tanec)

Odchody z družiny: po obědě (do 13.15 hod.) nebo v 15.00 – 16.00 hod.

Prosíme uvádět případné změny odchodů a jiná sdělení /např. bude-li dítě odcházet ze ŠD samo nebo bude-li odcházet s jinou osobou kromě rodičů/ do družinového deníčku, který děti obdrží 4. září 2023 ve škole.

Kontakt na vychovatelku ŠD:
Barbora Ungrová barbora.ungrova@zsopatovice.eu
Hana Vyklická hana.vyklicka@zsopatovice.eu
Tel.: 605 056 825

Vnitřní řád školní družiny a Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání je ke stažení zde:

Vnitřní řád ŠD

ŠVP pro zájmové vzdělávání 2023

Formuláře:

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD při ZŠ Opatovice 2024-2025

Stanovení úplaty – ŠD 2023-2024

Zápisní lístek do ŠD 2024/2025

Formulář odhlášení ze ŠD