Naše škola

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Deti_ZS_Opatovice

Vítejte na webových stránkách Základní školy Opatovice. Obec Opatovice se nachází na jih od Brna a v blízkosti měst Rajhrad a Židlochovice.

ZŠ Opatovice je organizována jako malotřídní škola. Vyučujeme všechny ročníky prvního stupně ve třech třídách. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů, které dovážíme z jídelny místní mateřské školy.

Všechny ročníky jsou vyučovány podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život.

Škola nemá vlastní tělocvičnu. Využívá tělocvičnu v místním kulturním domě a travnaté fotbalové hřiště. Součástí tělesné výchovy je plavecký výcvik žáků v bazénu v nedaleké Blučině.

Ve škole pracuje několik kroužků.

Naše škola se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony III.
Hlavními výstupy těchto šablon jsou doučování, projektové dny a využití digitálních technologií ve výuce. Můžeme tak podpořit žáky, kteří jsou v určité vzdělávací oblasti znevýhodněni, zapojit odbornou veřejnost do výchovně vzdělávacího procesu a zlepšit vybavenost školy výpočetní technikou.

Díky dobré spolupráci s obcí byla v minulých letech zrekonstruována budova školy. Celá budova byla zateplena, dostala novou fasádu, okna, dveře a byl vybudován nový chodník před školou. Ve školním roce 2021/2022 proběhla rekonstrukce ředitelny a dvě třídy byly vybaveny moderními interaktivními tabulemi. Za podporu obci děkujeme a věříme, že dobrá spolupráce bude i nadále pokračovat.

Deti_ZS_Opatovice