Naše škola

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

 

Vítejte na webových stránkách Základní školy Opatovice. Obec Opatovice se nachází na jih od Brna a v blízkosti měst Rajhrad a Židlochovice.

ZŠ Opatovice je organizována jako malotřídní škola. Vyučujeme všechny ročníky prvního stupně ve třech třídách. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů, které dovážíme z jídelny místní mateřské školy.

Všechny ročníky jsou vyučovány podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život.

Škola nemá vlastní tělocvičnu. Využívá tělocvičnu v místním kulturním domě a travnaté fotbalové hřiště. Součástí tělesné výchovy je plavecký výcvik žáků v bazénu v nedaleké Blučině.

Ve škole pracuje několik kroužků.

Naše škola se zapojila od 1. července 2023 do Operačního programu Jan Amos Komenský. Program bude ukončen nejpozději 31. prosince 2025.

V rámci projektu bude využita personální šablona školního asistenta, pedagogové budou podpořeni v dalším vzdělávání a proběhne několik odborných setkání s rodiči žáků. Projekt podpoří také aktivity a činnosti ve školní družině.

Díky dobré spolupráci s obcí byla v minulých letech zrekonstruována budova školy. Celá budova byla zateplena, dostala novou fasádu, okna, dveře a byl vybudován nový chodník před školou. Byla zrekonstruována ředitelna a dvě třídy jsou vybaveny zcela novými moderními interaktivními tabulemi. Škola také zlepšila díky rekuperaci větrání v budově školy.