Return to Dokumenty

Přístupnost stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek zsopatovice.eu

Tyto internetové stránky se v maximální míře snaží naplnit pravidla přístupné webové aplikace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změnou některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady /EU/2016/2102 ze dne 26.10.2016 o přístupnosti webový stránek a mobilních aplikací. Tyto stránky se také snaží splnit všechny důležité zásady přístupnosti podle standardu WCAG 2.1 s ohledem na srozumitelnost a dostupnost.

Internetové stránky jsou celkově koncipované tak, aby pro návštěvníka, včetně osoby se zdravotním postižením, byly vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní. Při jejich tvorbě byly respektovány normy kompatibility a specifikace, které zajišťují maximální kompatibilitu s aktuálními běžně využívanými webovými prohlížeči a aktualizacemi stránek si tyto kompatibility udržují.

Některé informace jsou nabízeny v podobě stáhnutelných dokumentů PDF, a to zejména z důvodu jejich velkého rozsahu či zhoršené dostupnosti dokumentů v jiné digitální podobě. Internetové stránky zobrazují přímo tyto PDF dokumenty a umožňují navíc návštěvníkovi uložení takového dokumentu do PC v nezměněném rozložení a kvalitě.
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu
Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace
Malé dráhy 66
664 61 Opatovice
+420 547 232 332
reditelna@zsopatovice.eu

Kontakt na technického provozovatele
Petr Kubeš
Na Lázních 331
664 56 Blučina
+420 530 505 535
kubes@blucina.net