Zápisy UKRAJINA

Повідомлення про зарахування

Oznámení konání zápisu

Навчання дітей іноземців

Vzdělávání dětí cizinců

Заява про зарахування дитини до початкової школи

Žádost o přijetí dítěte CZ_UKR

Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

Žádost o odklad CZ_UKR