Return to Služby školy

Stravování

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ VÝDEJNĚ OBĚDŮ
Výdej jídel pro strávníky je realizován ve školní jídelně – výdejně v době od 12.10 hodin do 12.40 hodin. Aktuální jídelníček najdete na stránkách MŠ Opatovice zde.

Žáci jsou ke stravování řádně přihlášeni u vedoucí školní jídelny při MŠ Opatovice. Obědy se odhlašují a znovu přihlašují v Základní škole Opatovice předem, nejpozději do 15.00 hodin na den následující.
Tel. číslo: 547 232 332

Rodiče mají nárok vyzvednout stravu do jídlonosičů pouze první den nemoci dítěte. Ráno již nelze oběd na tentýž den odhlásit ani přihlásit.
Stravné se hradí zálohově v hotovosti na začátku měsíce na aktuální měsíc dopředu. Případné odhlášené obědy budou odečteny v následujícím měsíci.

Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování v platném znění.

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, §5, příloha č. 2 jsou strávníci na dobu celého školního roku zařazováni do skupin podle věku, kterého v daném školním roce dosahují.

Strávníci      7 – 10 let          20,- Kč za jeden oběd

Strávníci     11 – 14 let        22,- Kč za jeden oběd