Školní družina

Skolni_druzina

Režim dne ve školní družině:

11.35 – 12.00    rekreační zájmová činnost po vyučování (stolní hry, hry se stavebnicemi,

                          výtvarné činnosti)

12.00 – 12.45    oběd

12.45 – 13.30    klid po obědě, odpočinková činnost (četba knihy, poslech hudby, hry na koberci,

                          výtvarné činnosti, didaktické hry, sledování DVD)

13.30 – 14.30   pobyt venku nebo v tělocvičně (hry míčové, pohybové, didaktické, soutěže, vycházka)

14.30 – 15.00   hygiena, svačina, tvůrčí zájmová činnost (výtvarné a pracovní činnosti, hry didaktické,

                         dramatická výchova, soutěže, pohybová činnost, tanec)

 

Odchody z družiny:      po obědě (do 13.00 hod.)

                                       nebo v 15.00 hod.

 

Kontakt na vychovatelku ŠD:

Mgr. Věra Machová

Tel.: 547 232 332

 

Více fotografií ze školní družiny naleznete zde.

 

Vnitřní řád školní družiny a Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání je ke stažení zde:

Vnitřní řád ŠD

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání