Return to Režim školy

Organizace školního roku 2021/2022

Zahájení pravidelného vyučování 1. září 2021
Podzimní prázdniny 27. – 29. října 2021
Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Začátek vyučování po Vánocích 3. ledna 2022
Pololetní prázdniny 4. února 2022
Jarní prázdniny 7. – 13. března 2022
Velikonoční prázdniny 14. dubna 2022
Hlavní prázdniny 1. července – 31. srpna 2022
Začátek školního roku 2022/2023 1. září 2022

 

Ředitelské volno
Ředitelské volno

Třídní schůzky rodičů

2., 3., 4. ročník 21. září 16:30
1. a 5. ročník 22. září 16:30

Konzultační hodiny – trojlístek 

1. – 5. ročník 29.11. – 3. 12.