↑ Return to Projekty

Třídní projekty

1. a 2. ročník – Moje rodina

Děti se učí chápat hodnotu rodiny, práva a povinnosti jednotlivých členů, jejich role a vzájemné vztahy. Rodinu vnímají jako svůj domov, pocit bezpečí, lásky a jistoty.

DSCN4912DSCN5052

DSCN4905DSCN4863

 

Naše obec

V průběhu listopadu a prosince roku 2015 pracovali žáci naší školy na společném školním projektu „Naše obec“. Vyhledávali informace o vzniku a založení Opatovic, o památných místech v okolí podle místních pověstí /Smírčí kameny/, o významných rodácích, seznámili se se symbolikou znaku obce. Také pracovali s mapou, na které vyhledávali důležité objekty, názvy ulic a místa svého bydliště.

Součástí projektu byla i práce v terénu, kde si žáci zaznamenali dopravní značky a jejich význam, sami našli nebezpečná místa pro chodce a upozornili na potřebu přechodu pro chodce, který zde chybí.

Dále žáci hledali tip na rodinný výlet do blízkého okolí. Většina z nich by navštívila Akátovou rozhlednu na nedalekém kopci Výhon, a to jako cyklisté v doprovodu svých rodičů. Někteří žáci zvolili jako cíl Benediktinský klášter v Rajhradě. K oběma místům vyznačili trasu na mapě a vyhledali popis a historii objektů.

Žáci také pozorovali přírodní společenství na poli a u vody v okolí obce a sestavili přehled nejtypičtějších zástupců zdejší fauny a flóry.

Jako zdroj informací žáci používali internet, Opatovický zpravodaj, vyprávění svých rodičů a zejména prarodičů. Zajímavé poznatky získali od paní Löscherové, kronikářky obce, která na školní besedě dětem poutavě přiblížila život v Opatovicích v době dávno i nedávno minulé.

Na závěr mladší žáci sestavili společné leporelo, starší žáci zjištěné informace sepsali na plakáty, které nazdobili obrázky a fotografiemi a ve výtvarné výchově zhotovili maketu obce.

20160108_100721DSCN5102_2

DSCN5226IMG_4987IMG_4669IMG_4747