Return to Projekty

Třídní projekty

Naše obec

Do projektu Naše obec se zapojili všichni žáci. Z dostupných zdrojů čerpali informace o historii obce, seznámili se s místními pověstmi a ve skupinkách zpracovávali témata jako kulturní a společenský život, zastupitelstvo a řízení obce, doprava v obci, služby a výrobní podniky.

Seznamovali se s okolní krajinou, sestavili přehledy nejtypičtějších zástupců živočichů a rostlin. Navrhovali trasy vhodné k vycházkám či výletům do blízkého okolí. Vyjadřovali se také k otázkám ochrany životního prostředí a k tomu, co se jim v obci líbí a co by naopak chtěli změnit.

Součástí projektu byla také beseda s kronikářkou obce paní Löscherovou. Vyprávěla dětem o historii, významných osobnostech a památných místech. Děti si připravily spoustu otázek, prokázaly znalosti z výuky, což potěšilo paní učitelky. V každé třídě se našli tací, kteří překvapili svým zájmem a novými informacemi načerpanými v rodině.
Jednotlivé třídy se pak vydaly společně se svými učitelkami všechny památky a významné stavby hledat. Vycházkou po obci žáci získali přehled o poskytovaných službách, zmapovali nebezpečná místa a dopravní situaci. Využili znalosti práce s mapou a vše s pečlivostí zdokumentovali.

Mnohé písemné práce dotvářeli výtvarně, doplňovali kresbou, malbou nebo koláží. Mladší žáci zhotovili leporelo se znakem obce a obrázky významných památek, starší zase koláž obce z kartonu a domečky z keramické hlíny. Nejlepší práce žáků společně s fotografiemi, které celou akci dokumentují, jsou prezentovány na nástěnce nebo zdobí prostory naší školy.

Už od prvního ročníku jsou naši žáci vedeni k samostatnosti, což je jedna z předností malotřídní školy, a tak není divu, že si zvláště práci ve skupinkách užili a s prezentací své práce neměli problém.

Jana Šenkýřová, učitelka

20191015_10313520191015_103441

20191015_10462120191113_110313

IMG_20191121_102643IMG_20191121_114303

IMG_20191121_101257IMG_20191128_092852

IMG_20191118_100414IMG_20191015_083047