Return to Projekty

Školní projekty

  • Školní mléko

Škola je zapojena do projektu “Školní mléko”. Firma Laktea dodává do školy mléko a mléčné výrobky, které si žáci mohou zakoupit za dotované ceny. Více informací se dozvíte zde.

skolni_mlekoPrehled_dotovanych_vyrobku

srdce_mleko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ovoce a zelenina do škol

 

  • Ovoce a zelenina do škol

Škola je zapojena do projektu “Ovoce a zelenina do škol”. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Žákům 1. stupně základních škol je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Více informací se dozvíte zde.

 


8551-logo_recyklohrani

 

  • Recyklohraní

Cílem projektu je podpořit zpětný odběr baterií a použitých drobných elektrozařízení, prohloubit znalosti žáků v třídění odpadů a rozšířit ekologickou výchovu na školách.Více informací se dozvíte zde.

 

 


 

  • Projekt EU peníze školám

EU

EU PENÍZE ŠKOLÁM – HODNOCENÍ PROJEKTU

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1850

Číslo jednací: 34411/2010 – 46

Název projektu: Inovace na ZŠ Opatovice

Cílem projektu, který probíhal od 1.5.2011 do 30.6.2013, bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím zařazení informačních technologií a moderních metod výuky a další metodické vzdělávání pedagogických pracovníků pro tvorbu a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů, aby byla výuka názornější a poutavější.

Hlavními výstupy projektu je vytvoření 9 sad vlastních aplikací, tj. 180 digitálních učebních materiálů pro 4 vzdělávací předměty prezentované prostřednictvím interaktivních tabulí a počítačů. Všechny digitální učební materiály mohou být využívány dalšími pedagogy.

Po materiální stránce projekt přinesl vybavení dvou učeben interaktivními tabulemi, jedné učebny osmi počítači, televizí a fotoaparátem, ICT vybavení pro učitele – tiskárnu a dva notebooky a učební pomůcky a knihy pro žáky.

Realizací projektu byl naplněn i další cíl – rozvoj pedagogických pracovníků v možnostech a příležitostech využívání ICT ve výuce v podobě aktivních metod výuky, využívání a zavedení interaktivní výuky díky interaktivním tabulím a PC aplikacím a programům pro tvorbu výukových materiálů.

Projektový záměr se tak podařilo naplnit a došlo ke zkvalitnění vyučovacího procesu pro žáky naší školy.

Mgr. Jaroslava Sklenářová, ředitelka školy