Opatření školy ke koronaviru

Žádost o ošetřovné si rodiče mohou vyzvednout ve škole v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 11.00 hodin.
Mimořádné opatření
Ošetřovné
Žádost o ošetřovné – formulář

Úkoly pro žáky

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za domácí vyučování.
Po návratu žáků do školy bude učivo dovysvětleno a procvičeno podle individuálních potřeb jednotlivých žáků.
V případě nejasností při řešení úkolů můžete kontaktovat třídního učitele v době od 8.00 do 13.00 hodin.

Úkoly pro žáky od 11. do 20. března 2020
Úkoly pro žáky od 23. do 27. března 2020
Úkoly pro žáky od 30. března do 3. dubna 2020

Vážení rodiče,
od tohoto týdne budeme starším dětem zasílat krátké kontrolní práce z hlavních předmětů.
Prosíme, abyste dohlédli na jejich vypracování a případně jim pomohli s odesláním na emaily vyučujících.
Úkoly nebudou známkovány, bude uveden pouze počet chyb.
Ukončené pracovní sešity a pracovní listy můžete přinést k opravě buď v pondělí nebo ve středu od 8 do 11 hodin.
Děkujeme.

Úkoly pro žáky od 6. do 8. dubna 2020
Úkoly pro žáky od 14. do 17. dubna 2020

V souvislosti s uzavřením škol MŠ Opatovice žádá rodiče o pozastavení trvalých plateb záloh na stravné.
Přeplatek za stravné bude vrácen v měsíci květnu.

Úkoly pro žáky od 20. do 24. dubna 2020
Úkoly pro žáky od 27. do 30. dubna 2020
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020
Úkoly pro žáky od 4. do 7. května 2020

Informace pro rodiče k dobrovolné účasti na vzdělávacích aktivitách

Informace pro rodiče – provoz ZŠ
Čestné prohlášení
Dotazník
Ochrana zdraví

Úkoly pro žáky od 11. do 15. května 2020

Prosíme rodiče o pozorné prostudování informací k nástupu do ZŠ. Informace v nich, např. o dezinfekci, jsou závazné a bude dbáno na jejich dodržování.
Čestné prohlášení nezasílejte, přinese ho žák až při prvním nástupu do školy.

Doplňující informace pro rodiče – provoz ZŠ

Úkoly pro žáky od 18. do 22. května 2020
Úkoly pro žáky od 25. do 29. května 2020
Úkoly pro žáky od 1. do 5. června 2020
Úkoly pro žáky od 8. do 12. června 2020

15. 6. 2020 – venkovní fotografování pro všechny žáky
Každý žák získá zdarma 2 fotografie své třídy /foto zaplatí obec/. Jedna bude s rouškou, druhá bez roušky /žák ji sundá jen na vteřinu/.
Pokud s fotografováním souhlasíte, tak se 15.6.2020 v 10.00 hodin sejdeme u kostela s nasazenými rouškami.
Žáci, kteří se neúčastní výuky, si přinesou velkou tašku na věci, které zůstaly ve škole.

Úkoly pro žáky od 15. do 19. června 2020

19.6. – odevzdávání učebnic v době od 9.00 – 11.00 hodin
žáci 2. ročníku přinesou: čítanku a učebnici ČJ
žáci 3. ročníku přinesou: čítanku, učebnici ČJ , AJ, PRV, M 2. a 3. díl
žáci 4. ročníku přinesou: čítanku, učebnici AJ, VL a PŘ
žáci 5. ročníku přinesou: čítanku, učebnici AJ, PŘ a VL /Putování po Evropě, Obrazy z novějších dějin/

V pondělí 15.6.2020 bude žákům předáno hodnocení za 2. pololetí, přihlášky na obědy a přihlášky do ŠD. Prosíme rodiče o vyplnění, podepsání a vrácení zpět s odevzdáváním učebnic 19.6.2020. Děkujeme.

Vyučování ve školním roce bude ukončeno v pátek 26.6.2020.
Všichni žáci přijdou do školy v 8.00 hodin v rouškách, bude jim rozdáno vysvědčení a odejdou domů.

Úkoly pro žáky od 22. do 26. června 2020

 

Materiály vhodné k domácímu procvičování učiva on-line