Lidé ve škole

Vedení školy:

Mgr. Jaroslava Sklenářová
ředitelka školy

 

Třídní učitelé:

PaedDr. Jana Šenkýřová
1. a 2. ročník

Mgr. Kristina Švarcová
3. ročník

Mgr. Jaroslava Sklenářová
4. a 5. ročník

 

Učitelé:

Mgr. Věra Machová

 

 

Mgr. Věra Machová
vedoucí vychovatelka ŠD

Božena Procházková
školnice, výdej stravy

PaedDr. Jana Šenkýřová
školní metodik prevence