Lidé ve škole

Vedení školy:

Mgr. Dagmar Štěpánová
ředitelka školy

 

Třídní učitelé:

PaedDr. Jana Šenkýřová
1. a 2. ročník

Mgr. Kristina Švarcová
3. ročník

Mgr. Dagmar Štěpánová
4. a 5. ročník

Učitelé:

Mgr. Věra Machová
učitelka, vedoucí vychovatelka ŠD

  

Hana Vyklická
asistentka pedagoga, vychovatelka

Božena Procházková
školnice, výdej stravy