Školní rok 2019/2020

 

září
říjen 2.10.2019 „3.B na cestách“ – dopravní výchova – CAV Alfadeck
3.10.2019 Fotografování – Vánoční album
31.10.2019 Spalovna SAKO Brno – exkurze
listopad 22.11.2019 „Velká dobrodružství malého brouka“ Divadlo Bolka Polívky
prosinec Hovorové hodiny 1. – 5. ročník, 15:00 – 17:00
4.12.2019 „Slyšte, slyšte“ – adventní dramatický pořad
5.12.2019 Mikuláš
13.12.2019 „Příběhy vodníka Česílka“ Divadlo Bolka Polívky
20.12.2019 Vánoční besídka
leden 22.1.2020 „3.B a první pomoc“ – CAV Alfadeck
únor 26.2.2020 „Od jara do zimy“ – 1.-2.ročník, projektový den – CAV Alfadeck
„Země a vesmír“ – 3.-5.ročník, projektový den – CAV Alfadeck
březen 18.3.2020 „Veselé zoubky“ – preventivní výukový program – 1.roč.
25.3.2020 „Zkus to zdravě“ – projektový den
duben Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021
květen 28.5.2020 „Dobrodružství hastrmana Tatrmana“ Divadlo Bolka Polívky
Pasování na čtenáře – 1. roč., návštěva knihovny
červen Schůzka s rodiči dětí, které nastoupí do 1.ročníku – v 16:00
Cvičení v přírodě
Besídka – přehlídka zájmové činnosti žáků