Return to Dokumenty

Přístupnost stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek zsopatovice.eu


Tyto internetové stránky se v maximální míře snaží naplnit pravidla přístupné webové
aplikace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a
mobilních aplikací a změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a změnou některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádí
Směrnici Evropského parlamentu a Rady /EU/2016/2102 ze dne 26.10.2016 o přístupnosti
webový stránek a mobilních aplikací.
Tyto stránky se také snaží splnit všechny důležité zásady přístupnosti podle standardu WCAG 2.1 s ohledem na srozumitelnost a dostupnost.


Internetové stránky jsou celkově koncipované tak, aby pro návštěvníka, včetně osoby se
zdravotním postižením, byly vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.
Při jejich tvorbě byly respektovány normy kompatibility a specifikace, které zajišťují
maximální kompatibilitu s aktuálními běžně využívanými webovými prohlížeči a
aktualizacemi stránek si tyto kompatibility udržují.


Některé informace jsou nabízeny v podobě stáhnutelných dokumentů PDF, a to zejména
z důvodu jejich velkého rozsahu či zhoršené dostupnosti dokumentů v jiné digitální podobě.
Internetové stránky zobrazují přímo tyto PDF dokumenty a umožňují navíc návštěvníkovi
uložení takového dokumentu do PC v nezměněném rozložení a kvalitě.


Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených
směřujte na níže uvedené kontakty.


Kontakt na správce obsahu
Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace
Opatovice 66
664 61 Rajhrad
+420 547 232 332
zs.opatovice@seznam.cz


Kontakt na technického provozovatele
Petr Kubeš
Na Lázních 331
664 56 Blučina
+420 530 505 535
kubes@blucina.net