Naše škola

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Deti_ZS_Opatovice

Vítejte na webových stránkách Základní školy Opatovice. Obec Opatovice se nachází na jih od Brna a v blízkosti měst Rajhrad a Židlochovice.

ZŠ Opatovice je organizována jako malotřídní škola. Vyučujeme všechny ročníky prvního stupně ve třech třídách. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů, které dovážíme z jídelny místní mateřské školy.

Všechny ročníky jsou vyučovány podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život.

Škola nemá vlastní tělocvičnu. Využívá tělocvičnu v místním kulturním domě a travnaté fotbalové hřiště. Součástí tělesné výchovy je plavecký výcvik žáků v bazénu v nedaleké Blučině.

Ve škole pracuje několik kroužků.

V letech 2011 – 2013 jsme se zapojili do projektu OPVK – EU Peníze školám. Cílem projektu bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím zařazení informačních technologií a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Po materiální stránce projekt přinesl vybavení dvou učeben interaktivními tabulemi a jedné učebny osmi počítači a televizí. Pro učitele byla zakoupena tiskárna a dva notebooky.

Díky dobré spolupráci s obcí byla dokončena rekonstrukce budovy školy. Celá budova byla zateplena, dostala novou fasádu, okna, dveře a byl vybudován nový chodník před školou. Za podporu obci děkujeme a věříme, že dobrá spolupráce bude i nadále pokračovat.

Mgr. Jaroslava Sklenářová, ředitelka školy